S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko “OK” souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde

 

Hodnocení obchodu na Zboží.cz

NajduZboží.cz


.

Akční nabídka

Cena před slevou: 159,00 Kč (6,91 EUR)
naše cena 111,30 Kč (4,84 EUR)
skladem
Cena před slevou: 279,00 Kč (12,13 EUR)
naše cena 167,40 Kč (7,28 EUR)
skladem

TOP produkty

naše cena 99,00 Kč (4,30 EUR)
skladem
naše cena 79,00 Kč (3,43 EUR)
skladem
naše cena 379,00 Kč (16,48 EUR)
skladem

Kontaktujte nás

Rosby Czech s.r.o.
Na Bělidle 64/3 Praha 5
Provozovna: Pod tratí 743, 33202 Starý Plzenec
tel: +420727909705; +420702086107
info(a)rosby.cz
Na telefonu jsme Vám k dispozici v pracovní dny:
9:00 - 15:00

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

ROSBY CZECH s.r.o.

se sídlem

Na Bělidle 64/3, 150 00 Praha 5, pobočka pod tratí 743, 33202 Starý Plzenec

identifikační číslo: 02901340  DIČ: CZ02901340

zapsané v obchodním rejstříku vedeném  u Městského  soudu v Praze, oddíl C, vložka  224946

1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ROSBY CZECH s.r.o., se sídlem na Bělidle 64/3, 150 00 Praha 5, identifikační číslo: 02901340, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C , vložka 224946 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.exherbis.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Kupující, odesláním objednávky prodávajícímu ať prostřednictvím webového rozhraní obchodu nebo e-mailem, vyslovuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a současně prohlašuje, že všechny údaje, které uvedl se zakládají na pravdě a je starší 18-ti let a plně způsobilý k právním úkonům

1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2) UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace provedené na stránce e-shopu provozovaného Společností může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Zákazník provádět objednávání Zboží/výrobku (dále jen „uživatelský účet“). Zákazník může provádět objednávání Zboží/výrobku též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci v e-shopu Společnosti a při objednávání Zboží/výrobku je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání Zboží/výrobku jsou Společností považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.4. Společnost může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Společnost může zrušit uživatelský účet respektive poskytnutou slevu pro registrované uživatele, pokud uživatel odvolá svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení viz oddíl 11 těchto obchodních podmínek.

2.5. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společnosti, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3) UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4) CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Aktuálně dostupné způsoby úhrady ceny zboží a případné další náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy jsou specifikovány na internetové adrese: www.exherbis.cz v sekci: Vše o nákupu

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.1. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná předem, tj.před odesláním zboží.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Platnost objednávky je 7 kalendářních dnů od data potvrzení objednávky , pokud v této lhůtě nedojde k připsání identifikované platby na účet prodávajícího , bude objednávka prodávajícím zrušena.

4.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej spolu se zbožím na adresu kupujícího nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího..

5) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil, a zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba, odlišná od dopravce, převezeme zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího . Pod tratí 743, 33202 Starý Plzenec či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@rosby.cz

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu na adresu provozovny. pod tratí 743, 332 02 Starý Plzenec. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, bankovním převodem na účet uvedený kupujícím písemně na odstoupení od smlouvy, ale ne dříve než prodávající obdrží a zkontroluje vrácené zboží, že odpovídá podmínkám dle čl. 5.1 obchodních podmínek. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Pokud kupující vrací zboží poštou, musí tak učinit pouze doporučenou zásilkou. Zaslání zboží zpět na dobírku, nebude prodávajícím akceptováno.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6) PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6,1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při bezdůvodném nepřevzetí zásilky si prodávající může nárokovat úhradu nákladů na dopravu předmětné zísilky.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

6.5. Pokud při převzetí zboží kupující zjistí poškození obalu, má právo při převzetí do balíku nahlédnout, zda je poškozen i obsah. Kupující je povinnen tak učinit, než zboží odmítne převzít. Obsah nemusí být poškozen . Pokud je zboží poškozeno,nebo není zásilka kompletní, dle přiložené faktury/dodacího listu, je kupující povinnen sepsat s poštou/smluvním dopravcem reklamační list a je doporučeno neprodleně o této skutečnosti informovat prodávajícího elektronickou cestou na: info@rosby.cz, rosby.czech@seznam.cz urychlí tím vyřízení reklamace při dodání , ze strany prodávajícího.

6.6. V případě , že není balík zjevně poškozen a vadu zjistí kupující až při rozbalení doma, je kupující povinnen sepsat s poštou/smluvním dopravcem reklamační protokol o skryté vadě do 24hodin od převzetí. Je doporučeno pořídit fotodokumentaci a současně neprodleně o této skutečnosti informovat prodávajícího elektronickou cestou na: info@rosby.cz , rosby.czech@seznam.cz urychlí tím vyřízení reklamace při dodání , ze strany prodávajícího, nezávisle na uznání či neuznání reklamace českou poštou/smluvním dopravcem.

6.7. Není-li ujednáno jinak, je zboží dodáváno prostřednictvím České pošty nebo jiného smluvního dopravce.

6.8. Náklady na poštovné: Aktuální výše dopravného je specifikováno v sekci: Vše o nákupu na webových stránkách prodávájícího. Tyto podmínky jsou platné pouze pro objednávky přes náš internetový obchod na www.exherbis.cz  Cena přepravy je uváděna zvlášť pro dodávky na území České republiky a zvlášť pro další destinace . Ceny dopravného se mohou měnit v závislosti na změnách cen dopravců.

7) KVALITA ZBOŽÍ

7.1. Prodávající ručí za kvalitu dodaného zboží do uvedeného data spotřeby výrobku.

7.2. Podmínkou odpovědnosti prodávajícího za vady je dodržení přiměřených skladovacích podmínek pro kosmetické produkty a suroviny : teplota v rozmezí 5-25°C, výrobky nesmějí být vystaveny přímému slunci ani mrazu. Prodávající neodpovídá za vady na kvalitě způsobené nepřiměřeným skladováním kupujícím.

7.3. Většina surovin ve výrobcích prodávajícího je z přírodních látek, které mohou vykazovat v závislosti na počasí i jiných vlivech přirozené drobné odchylky v látkovém složení, chuťových, čichových či barevných kvalitách. Tyto drobné odchylky jsou přírodním jevem, nejsou známkou nedostatečné kvality výrobků a důvodem k reklamaci.

8) PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží, b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v čl. 1.41 a 1.46obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny : pod tratí 743, 33202 Starý Plzenec . Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.5. Kupující je povinen zkontrolovat dodané zboží bez zbytečného odkladu. Případné vady dodávky týkající se množství, druhu objednaného zboží, správnosti vystavené faktury, tak i případné zjevné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího, nejpozději však do 14 dnů od převzetí zboží.

8.6. Vady skryté resp. vady, které se vyskytnou v záruční době a na které se vztahuje záruka jakosti, je kupující povinen reklamovat u prodávajícího písemně nejpozději do 10 dnů od jejich zjištění.V reklamaci kupující popíše, v čem vada spočívá nebo jak se projevuje a formuluje reklamační nárok. Pro uplatnění reklamace je nezbytné, aby byla vada průkazná. Je proto v dohodě s prodávajícím nezbytné zajistit vadný produkt a předat jej prodávajícímu, spolu se sdělením okolností prodeje, uchovávání a používání vadného produktu. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. .

8.7. Prodávající zajistí odborné posouzení vady a oprávněnost reklamace. V případě oprávněné reklamace nahradí kupujícímu vadný výrobek za bezvadný nebo poskytne přiměřenou slevu.

8.8 Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady.

8.9. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

8.9.1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil ,

8.9.2. se vada projeví opakovaně, 8.9.3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

8.10. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. 8.9 obchodních podmínek) Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

8.11. Lhůta pro posouzení a odstranění vad zboží je 30 dnů ode dne uplatnění reklamace včetně předání vadného produktu a všech podkladů o okolnostech závady, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

8.12. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 8.11 obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

8.13. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

8.14. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese  Rosby Czech s.r.o. Pod tratí 743, 33202 Starý Plzenec, telefonicky na čísle: 727909705 či elektronickou poštou na adrese : info@rosby.cz.

8.15. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

8.16. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

9) DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

9.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy : info@rosby.cz, rosby.czech@seznam.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena

9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.63) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.10 Kupující potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek. Společnost má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá. Více informací ke zpracování osobních údajů - GDPR společností Rosby Czech s.r.o. najdete zde: 

10.11 Prodávající, jako držitel Certifikátu: Ověřeno zákazníky, je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/ . Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

11) ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12) OSTATNÍ USTANOVENÍ

12.1. Objednávka živých rostlin Živé rostliny spadají pod zákon 367/2000 §53 odst. 7 písmen. c) , kdy kupující nemůže odstoupit od smlouvy. do 14 dnů, jelikož rostliny spadají pod zboží podléhající rychlé zkáze . Všechny rostliny uvedené v nabídce jsou skladem, pokud u nich není napsáno vyprodáno. Rostliny zasílá prodávající pouze přepravní službou tak, aby po dni odeslání následoval pracovní den a bylo možné balík doručit následující den. O přesném datu expedice prodávající kupujícího informuje elektronickou cestou..

12.2. Prodej semen Prodávaná semena jsou určena k hobby pěstování okrasných rostlin. Všechny informace o tradičním užití rostlin mají výlučně informativní charakter. Tímto současně vylučujeme odpovědnost za škody vzniklé za jiné použití semen, než za účelem vypěstování si okrasné rostlinky pro studijní účely.

12.3. Prodej sušených bylin, tinktur a podobných produktů Od 14. 12. 2012 vešlo v platnost Nařízení Komise (EU) č. 432/2012 ze dne 16. května 2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin. Vzhledem k tomu , jsou veškeré takové informace na tomto webu u produktu pouze informativní a vychází z tradičního užití , či vlastních zkušeností. Další informace informace jsou k dispozici v herbářích, encyklopediích a na internetu.

12.4. Na webových stránkách www.exherbis.cz uvádí prodávající doplňující informace k produktům z léčivých roslin a jejich užití. Tyto texty jsou určeny pouze pro informační a vzdělávací účely a poukazují na tradiční užití. Prodávající není oprávněn doporučovat nebo předepisovat užití léčivých bylin pro jakýkoliv konkrétní zdravotní stav, léčebný plán nebo jakékoliv konkrétní použití. U jednotlivých bylin určených ke konzumaci jsou uvedeny nejčastější kontraindikace či nežádoucí účinky. Toto není výčet všech kontraindikacích a nežádoucích účinků. Jen Váš ošetřující lékař zná váš aktuální zdravotní stav a kompletní seznam medikamentů vámi užívaných. Jen váš ošetřují lékař může určit vhodnost užití bylin pro váš konkrétní zdravotní stav.

12.5. Objednávkou na www.exherbis.cz kupující souhlasí s tím, že přebírá veškerou odpovědnost za všechny jím zakoupené produkty , nebude je používat či nabízet k jiným účelům než jsou určeny a bude dodržovat všechny platné zákony.Kupující bere na vědomí, že on je plně odpovědný za jakékoliv újmy způsobené nesprávným užitím či zneužitím produktů jím zakoupených na zdraví svém, zdraví jiných osob či škody na majetku a jiné škody vzniklé nesprávným užitím či zneužitím veškerých produtů jím na tomto webu zakoupených. Zakoupené produkty ukládejte mimo dosah dětí a domácích zvířat!

12.6. Hodnocení produktů na webových stránkách prodávajícího nejsou ověřována. Ověřená hodnocení produktů jsou dostupná na stránkách cenových srovnávačů www.zbozi.cz  nebo www.heureka.

13) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.3. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.4. Kontaktní údaje prodávajícího: Sídlo firmy Rosby Czech s.r.o. Na Bělidle 64/3, 150 00 Praha 5, adresa pro doručování Rosby Czech s.r.o. pod tratí 743, 33202 Starý Plzenec, adresa elektronické pošty info@rosby.cz, rosby.czech@seznam.cz, telefon +420727909705

13.5. V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr  je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

13.6 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

V Praze dne: 4.1.2023

ODNjZj